Referentieprojecten
Kerk Maastricht
 
Uitvoering:   najaar 2007
Beschrijving:   Steigertype Layher-Blitz aan schip, zijbeuk en transept van de kerk t.b.v. dak- en gevelrenovatiewerkzaamheden.