Referentieprojecten
Karmelflat Heerlen
 
Uitvoering:   voorjaar 2007
Beschrijving:   Steigertype Layher-Allround aan beide kopgevels t.b.v. asbestsaneringswerkzaamheden.